• Ang unprotected sex o ang hindi paggamit ng condom ay ang karaniwang dahilan na naipapasa ang HIV sa ibang tao 1https://bit.ly/3Dkwig6
  • Ang pakikipagtalik sa pamamagitan ng bibig (oral sex), puwit (anal sex), at ari (vaginal sex)
  • Ang unprotected anal sex ay ang pinakamapanganib sa lahat dahil nakakapasok ang virus sa katawan sa pamamagitan ng mga gasgas o sugat sa puwit 

Post-exposure prophylaxis treatment

  • Ang PEP ay para lamang sa mga taong HIV negative
  • Kung sa tingin mo ay na expose ka sa virus, kaagad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na HIV treatment center para sa PEP o post-exposure prophylaxis treatment
  • Ito ay kailangang gawin sa loob ng tatlong araw (3) upang mapigil ang virus sa katawan

Mga ibang paraan na naikakalat ang HIV

  • Paggamit o pagsasalo-salo ng kontaminadong karayom at hiringgilya
  • Pagsalin ng kontaminadong dugo 
  • Pagbubuntis, panganganak at pagpapasuso sa sanggol

List of HIV Testing Centers

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Come say hi!
AI Chatbot Avatar
eskisehirescort.asia