• Kung ang isang tao ay nakagat ng hayop, hugasan kaagad ang sugat gamit nito ng sabon at tubig sa loob nga sampung minuto. Ito ang pinaka epektibo na first aid laban sa rabies
  • Gumamit ng alcohol na may 70% solution o Povidone-Iodine kung meron man
  • Dalhin kaagad ang pasyente sa pinakamalapit na bite center

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eskisehirescort.asia