• Ang HIV ay hindi po nakukuha o naisasalin sa ibang tao sa pamamagitan ng pagkain, mga damit, sa palikuran, pinggan, paghawak, pagyakap, pakikipagkamay, laway, social kissing o lamok 1https://bit.ly/3Dkwig6

List of HIV Testing Centers

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Come say hi!
AI Chatbot Avatar