Wala pang masyadong impormasyon tungkol sa COVID-19 sa mga alagang pets (aso, pusa) ngunit mayroong mga ulat na nangyayari ito lalo na sa mga alagang hayop na malapit sa mga taong may COVID-19.

Aso, Pusa: Nakakahawa ba aso at pusa na may COVID-19 sa mga tao?

  • Basi sa mga impormasyon, maliit lang ang pagkatataon na ang aso at pusa na may COVID-19 ay nakakahawa sa tao

Mask: Dapat bang lagyan ng mask ang mga alagang hayop?

  • Huwag lagyan ng mask ang alagang aso o pusa

Iwas: Paano maiiwasan na mahawa ng COVID-19 ang mga alagang hayop

  • Magpabakuna laban sa COVID-19
  • Kapang may COVID-19 o mga sintomas nito, iwasan muna ang close contact sa kanila
  • Kung maari huwag hayaan ang mga alagang aso at pusa na may close contact sa mga taong wala pang bakuna

Sintomas: Ilang mga sintomas ng COVID-19 sa mga alagang hayop

  • Lagnat, ubo, nahihirapang huminga
  • Pananamlay (lethargy), sipon, pagbabahin, eye discharge
  • Pagsusuka, pagtatae

References

Leave a comment

Your email address will not be published.