How Can We Help?

May Rabies Ba Ang Mga Dagang Bahay?

  • Ayun sa CDC o Center for Disease Control and Prevention ng America, ang mga dagang bahay (house rats) ay halus hindi nakikitaan ng impeksyon mula sa rabies at wala pang naitalang kaso na naka-transmit ito sa tao
  • Gayun pa man, magpatingin pa rin sa doktor upang mabigyan ng paunong lunas

Tingnan din:

Leave a comment

Your email address will not be published.