Question:

Kamusta, may katanungan lang po ako. Nagkaroon ako ng intimate encounter isang taon at walong buwan na ang nakalipas. Kamakailan, nakaranas ako ng lagnat, muscle pain, at tonsillitis. Nag-aalala ako kung ito ba ay sintomas ng HIV. Posible ba ito? Nais ko sanang magpasuri pero may agam-agam ako.

Answer: 

Una sa lahat, mahalaga na manatiling kalmado. Ang mga sintomas na iyong nabanggit ay maaaring dulot ng iba’t ibang kondisyon at hindi awtomatikong nangangahulugan na ito ay HIV. Ang pinakamabuting hakbang ay ang magpatingin sa isang doktor upang makuha ang tamang diagnosis at payo. Huwag kang matakot sa pagpapasuri; ito ang unang hakbang patungo sa tamang pag-aalaga sa iyong kalusugan. Kung nag-aalala ka tungkol sa mga resulta, maaari kang humingi ng suporta mula sa mga kaibigan, pamilya, o mga propesyonal sa kalusugan. Tandaan na ang maagang pagtuklas at paggamot ay susi sa mas mabuting kalusugan.

Ingat at sana ay maging maayos ang lahat para sa iyo.

BABALA: Huwag gamitin ang mga patnubay na ito sa pag-diagnose sa sarili. Ugaliing kumunsulta sa doktor.
Find HIV test centers near you!