• Ayon sa World Health Organization (WHO) kapag ang kagat o kalmot ay nangyari sa loob ng tatlong buwan (3 months) matapos ang huling kumpletong anti-rabies vaccine ng pasyente, wala pong karagdagang bakuna ang kailangan 1https://bit.ly/3le5JTF
  • Ngunit kapag ang kalmot o kagat ay nangyari lagpas na sa tatlong buwan (3 months) sa huling kumpletong anti-rabies vaccine ng pasyente, kailangan na pong bumisita ulit sa bite center
  • BABALA: Huwag gamitin ang mga patnubay na ito sa pag-diagnose sa sarili. Ugaliing kumunsulta sa doktor

Leave a comment

Your email address will not be published.