Ang UTI sa Kabataan at CKD ay isang mahalagang paksa na nangangailangan ng sapat na kaalaman at pag-unawa. Ang Urinary Tract Infection (UTI) ay maaaring maging sanhi ng komplikasyon sa mga bata, na may potensyal na humantong sa Chronic Kidney Disease (CKD) Stage 5.

Ayon sa mga pag-aaral, hindi direktang na uugnay ang UTI sa pagkakaroon ng CKD Stage 5 sa mga batang may normal na mga bato. Sa mga may pre-existing na kondisyon sa bato, ang paulit-ulit na UTI ay maaaring magdulot ng mas matinding problema, kasama na ang pangangailangan ng habangbuhay na dialysis1​.

Mahalaga ang maagang ma detect at maggamot ang UTI upang maiwasan ang mas malalang kondisyon tulad ng CKD. Sa pagpapanatili ng malusog na bato, ang pag-iwas sa UTI ay maaaring magkaroon ng mahalagang papel, lalo na sa mga kabataan.

Find dialysis clinics faster!