HIV STD STI: Mga Bagay Na Dapat Malaman At Gawin

Mahahalagang Punto May mga gamot para nakapagpipigil sa pagdami ng HIV at STDs kaya kailangang masuri agad Ang HIV test ay kailangang gawin 20 days o 4 weeks after sa pinakahuling unprotected sex HIV: Libre ba ang HIV test? Libre po ang HIV testing sa lahat ng pampublikong hospital, social hygiene clinics, non-governmental organizations (NGO) …

Directory of DOH Designated Free Hepatitis B Screening, Assessment, and Treatment Facilities in Region 3 (2020, Jul). [OCR]. Luntiang Silong

In response to the Hepatitis B Demonstration Project in the region, the following are types of facilities offering free AWARENESS, TESTING, MANAGEMENT, and TREATMENT (for those eligible) SERVICES for Chronic Hepatitis B Clients. PROVINCE OF BATAAN Abucay Rural Health Unit Bagac Community and Medicare Hospital Bagac Rural Health Unit Balanga Rural Health Unit I Balanga …