Bakit Kailangan Ang ERIG Injection at Saan Ito Nabibili

Ang mga patnunay na ito ay galing sa San Lazaro Hospital. Subalit karamihan sa mga pampublikong ospital ay may katulad ding pamamaraan pagdating sa ERIG injection Ang ERIG ay isang klase ng injection na ibinibigay sa pasyente lalo na yung may malalalim na sugat para magkaroon ng agad-agad na proteksyun laban sa rabies virus. Ang …

Gaano Katagal Tumatagal Ang Bisa Ng Huling Anti Rabies Vaccine

Ayon sa World Health Organization (WHO) kapag ang kagat o kalmot ay nangyari sa loob ng tatlong buwan (3 months) matapos ang huling kumpletong anti-rabies vaccine ng pasyente, wala pong karagdagang bakuna ang kailangan Ngunit kapag ang kalmot o kagat ay nangyari lagpas na sa tatlong buwan (3 months) sa huling kumpletong anti-rabies vaccine ng …

Mga Bawal Na Pagkain Matapos Mabakunahan Ng Anti Rabies

Ayon sa World Health Organization (WHO) walang scientific evidence na nagpapatunay na may mga pagkain na dapat iwasan matapos mabakunahan ng anti rabies vaccine Ngunit may mga animal bite treatment centers na nagbibigay na babala laban sa mga common allergens gaya ng  manok, mani, itlog, etc. Mangyaring iwasan muna ito upang hindi mapagkamalan na side …

Anu-Ano Ang Mga Kategorya Ng Kagat Og Kalmot Ng Hayop?

Category 1: Paghawak at pag-papakain ng pinaghihinalaang may rabies na hayop. Kasama na rin kung nadilaan ang parti ng katawan na walang sugat o intact skin Category 2: Maliit na kalmot, gasgas o nadilaan ang balat na may sugat (open skin) ng pinaghihinalaang may rabies na hayop Category 3: Lahat ng nasa category 2 ngunit …