Requirements in Filing for PhilHealth Maternity Benefits Claims

Ihanda ang mga sumusunod na mga dokumento para mapakinabangan ang PhilHealth maternity benefits. Kopya ng Member’s Data Record (MDR, latest copy) PhilHealth Claim Form (CF1) galing sa iyong employer o healthcare provider PhilHealth CSF Form (if employed) Proof of Premium Payments PhilHealth ID and valid IDs PhilHealth Claim Form 2 (CF2) from healthcare provider

Sinu-sino Ang Pwedeng Tumanggap Ng Mga PhilHealth Maternity Benefits

Lahat po ng PhilHealth members na malapit ng manganak ay pwede tumanggap o makinabang sa mga benepisyo na napapasaloob sa maternity package ng PhilHealth. Wala pong minimum na PhilHealth contributions upang ito’y mapakinabangan ngunit inaanyayahan po ang mga miyembro na magbayad ng kanilang monthly premiums para maiwasan ang mga penalties. MATERNITY CARE PACKAGE (MCP) Ang …