Join the Conversation

1 Comment

Your email address will not be published.

  1. na- injekan napo ang aso ko ng anti- rabies Feb. 17, 2020, nakagat po ng aso ko ang bata sa may paa. Kinakailangan pa bang ma- injekan ang bata gayong na- injekan na ng anti- rabies ang aso ko? Kumpleto din po sa PARVO vaccine ang aso.