Ang kagat ng ahas ay isang medical emergency ng kalamitang nangangailangan ng hospitalization. Pwede itong itong ikamatay o magdudulot ng matinding kapansanan kapag pinabayaan. Ngunit, hindi lahat ng kagat ng ahas ay nakakamatay dahil karamihan sa mga ito ay hindi makamandag.

Ahas: Makamandag na uri

 • Cobra, Copperhead, Coral Snake, Cottonmouth (water moccasin), Rattlesnake at snakes found in zoos

Ahas: Sintomas ng kagat

 • Marka ng kagat ng pangil
 • Panlalabo ng paningin
 • Parang nasusunog ang balat (burning sensation)
 • Convulsions, pagtatae, pagkahilo at labis na pamamawis
 • Nahihimatay, lagnat, labis na pagka-uhaw, collapse (hypotension, shock)
 • Pagsusuka, sobrang sakit ng ulo, mabigat na mga mata at antok

Ahas: Paunang lunas at gamot

 • Panatagin ang pasyente sa labis na pagkabalisa
 • Gawan ng paraan para hindi gumagalaw ng masyado ang parti ng katawan na nakagat ng ahas. Gumamit ng splint o sling
 • Maglapat ng presyon (pressure) kung kinakailangan
 • Dalhin agad ang pasyente sa poison control hospital
 • Tanging anti-venom lang ang mabisang gamot laban sa snake venom

Ahas: Huwag gawin ang mga ito

 • Huwag subukang hulihin og patayin ang ahas ngunit tandaan ang hugis at kulay
 • Huwag hiwain og gupitin ang sugat
 • Huwag tangkaing higupin ang venom
 • Huwag gumamit ng tourniquet
 • Huwag ilub-lob sa tubig og lagyan ng yelo (ice) ang sugat
 • Huwag uminum ng alak
 • Huwag uminum ng caffeinated beverage (coffee, softdrinks etc.)
 • Huwag i-posisyun ang sugat na mas mataas pa sa dibdib
 • Huwag uminum ng aspirin o pain relievers
 • Huwag gumamit ng traditional na mga gamot

Leave a comment

Your email address will not be published.